Jdi na obsah Jdi na menu

Aktuality

Zápis do 1.ročníku

 

pro školní rok 2019/2020 se uskuteční

 

11.4.2019

 

od 14-17 hodin v budově ZŠ Lesonice

 

S sebou:

- občanský průkaz zákonného zástupce dítěte

- rodný list dítěte

Náhradní termín zápisu je možný po domluvě s ředitelkou školy.

 

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (od 1. 4. do 30. 4. 2019) dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku