Jdi na obsah Jdi na menu

Pokyny pro stravování

Příloha č. 1 Řád školní jídelny

Soubor pokynů pro žáky a rodiče

1.Přihlášení ke stravování -  žáci se přihlašují ke stravování ve školní jídelně písemnou přihláškou ve stravovacím zařízení MŠ Petrovice u vedoucí ŠJ paní Kyliánové. Přihláška je platná po celou dobu školní docházky. Na začátku stravování zaplatí každý strávník zálohu na stravné, která činí plnou výši stravného.

2.Odhlašování obědů při plánované nepřítomnosti - nejpozději jeden den před plánovanou nepřítomností do 13 hodin osobně ve školní jídelně MŠ Petrovice nebo telefonicky na tel. čísle 515 323124.

3. Přihlašování obědů - nejpozději jeden den před nástupem do školy do 13 hodin ve školní jídelně MŠ Petrovice nebo telefonicky na čísle: 515 323 124

3. Výdej jídla - denně od 13.00 h do 13,30 h v jídelně ZŠ Lesonice.

4. Odhlašování obědů v době neplánované nepřítomnosti žáka ve škole upravuje vyhláška č.107/2005 Sb., § 4, odst. 9 takto: 1. den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se pro účely vyhlášky považuje za pobyt ve škole, čili strávník má nárok odebrat jídlo za dotovanou cenu a bude mu vydáno např. do jídlonosiče.

Po další dny nepřítomnosti žáka ve škole musí rodič oběd odhlásit. Pokud tak neučiní, uhradí neodhlášený oběd za plnou cenu, tj. veškeré náklady mzdové, věcné a potraviny (viz Cenová kalkulace stravného).

5. Způsob placení obědů - za odebrané obědy se vybírá do 2. dne v následujícím měsíci. Obědy se platí hotově u vedoucí ŠJ paní Kyliánové.

V Petrovicích dne 1.9.2017                                                                                                     

Jana Kyliánová, vedoucí školní jídelny