Jdi na obsah Jdi na menu

Stávka 27.11.2023


ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ PRACOVNÍKŮ ŠKOLSTVÍ
Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1
V Praze 13. 11. 2023
Vážení rodiče,
dovolte mi Vás informovat, proč školské odbory vyzvaly zaměstnance škol a školských
zařízení ke stávce 27. listopadu 2023.
Naším společným zájmem je, aby děti získaly kvalitní vzdělání, a aby si ze školních let
odnesly co nejvíce užitečných znalostí a dovedností, se kterými se v životě dobře uplatní.
V zájmu naší společnosti by proto mělo být, abychom dětem vytvořili ty nejlepší podmínky
pro vzdělávání a připravili jim i sobě perspektivní budoucnost.
Jsme si vědomi složité finanční situace státu. Je však zřejmé, že současná plánovaná úsporná
opatření mohou negativně ovlivnit kvalitu vzdělávání, a tomu chceme zabránit. Nelze šetřit na
nepravém místě. Výdaje státu na vzdělávání nejsou dluhem, ale investicí.
Důvody, proč Českomoravský odborový svaz vyhlásil výstražnou stávku, jsou jednoznačné.
Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin
věnovaných výuce. To znamená především omezení dělení tříd na skupiny, ve kterých je
vzdělávání efektivnější, dále zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných
předmětů a možná i likvidaci malotřídek. Snížení finančních prostředků na asistenta pedagoga
by ohrozilo společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Snížení
finančních prostředků by rovněž omezilo pořizování učebnic a pomůcek pro vzdělávání.
Pokud se naplní avizované škrty počtu nepedagogických pracovníků, bylo by velmi těžké
zajistit provoz škol. Ve svém důsledku to může mít vliv na kvalitu a dostupnost školního
stravování.
Z výše uvedených důvodů vyplývá, že důvodem stávky nejsou platy učitelů. Chceme zabránit
celkovému snižování výdajů na vzdělávání.
Vážení rodiče,
věřte, že si nebereme Vaše děti jako rukojmí. Ty si bohužel vzala vláda, která není schopna
najít politickou vůli realizovat svou vlastní prioritu. Chtěli bychom Vás tedy požádat o
pochopení a podporu našich požadavků.
S pozdravem
František Dobšík – předseda ČMOS PŠ