Jdi na obsah Jdi na menu

Učební plán

Učební plán pro 1.stupeň základního vzdělávání

Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Ročník

 

Minimální časová dotace

disponibilní hodiny

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

 

 

Jazyk a jazykové komunikace

český jazyk

9

10

9

7

7

 

33

9

cizí jazyk

0

0

3

3

3

 

9

0

Matematika a její aplikace

Matematika

5

5

5

5

5

 

20

5

Inform. a komun. technologie

Informatika

0

0

0

0

1

 

1

0

Člověk a jeho svět

Prvouka

2

2

2

0

0

 

6

0

 

Přírodověda

0

0

0

2

2

 

3

1

 

Vlastivěda

0

0

0

2

2

 

3

1

Umění a kultura

Hudební výchova

1

1

1

1

1

 

5

0

 

Výtvarná výchova

1

1

1

2

2

 

7

0

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

 

10

0

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

1

1

1

1

1

 

5

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týdenní hod. dotace a disponibilní hodiny

21

22

24

25

26

 

102

16

Celková hodinová dotace na I.stupni

 

 

 

 

 

 

118