Jdi na obsah Jdi na menu

Škola pro pamětníky

6. 12. 2017

Dne 24. listopadu se naše škola jako každý rok opět otevřela seniorům. Pozvání od nás přijali nejenom babičky a dědové našich žáků, ale i ti, co chtěli zavzpomínat na dobu, kdy oni sami navštěvovali tuto školu. Pro seniory bylo připraveno malé pohoštění – zákusky a čaj, které jim nabízeli naše malé „hostitelky.“ Po úvodním přivítání paní ředitelkou následovalo milé vystoupení žáků, kteří si připravili pásmo veselých básniček a písní. Všichni se pochlubili, jak pokročili ve hře na flétničky a také zahráli příběh o narození krále Karla IV. Poté se ujali role průvodců a doprovázeli všechny pozvané na prohlídce budovy školy. Prázdninová proměna školy sklidila pozitivní ohlasy a oceněna byla i práce učitelů. Vybavení školy se postupem času obměňuje, ale některé kousky zůstávají stále v archivu. Zájem vzbudila nově vystavená sbírka ptáků a drobných savců, kterou všichni se zájmem obdivovali. Nemalou pozornost upoutaly i staré sbírky motýlů, brouků a nástěnných výukových panelů. I když nejmladší a nejstarší generaci účastníků tohoto setkání dělilo více než šedesát let, bylo o čem povídat. Nejvíce se vzpomínalo na bývalého pana řídícího a na poklidnou atmosféru, která zde už před dávnými léty panovala. Úsměvná vzpomínka byla na namazaný chléb se sádlem od pana řídícího a k tomu hruška ze školní zahrádky. I přesto, že v těchto dobách platila výchovná metoda Komenského - „metlička na neposlušné žáky,“ pranic to neubralo láskyplným vzpomínkám pamětníků na jejich dávná školní léta. Z příjemně stráveného dopoledne si prarodiče odnášeli nejenom vzpomínky na mládí, ale také dárečky, jež pro ně zhotovily děti.

 

Náhledy fotografií ze složky Škola pro pamětníky