Jdi na obsah Jdi na menu

Provoz školní družiny

Vychovatelka: Kateřina Sternatová, Mgr. Dahomíra Klikarová

Ranní družina začíná v 6.30 hodin. (Mgr. Klikarová )

Odpolední družina začíná po skončení vyučování a končí v 15.45 hodin. ( K. Sternatová )

Provoz školní družiny se řídí Vnitřním řádem školní družiny.

 

Školní družina je nedílnou součástí základní školy, která je organizována do jednoho oddělení. Pracuje v něm jedna vychovatelka. Velmi pestrá činnost umožňuje dětem zábavnou formou odpočívat po školní práci a zároveň získávat nové dovednosti a návyky. Každý den mají děti možnost vybrat si z nejrůznějších činností, které pro ně vychovatelka pravidelně připravuje.
Vybavení družiny odpovídá činnostem školní družiny – je vybavena boxy na stavebnice, stolními hrami, prostory pro relaxaci, pomůckami pro výtvarné a pracovní činnosti, dramatickou výchovu, literární aktivity. K pohybovým aktivitám je pravidelně využívána prostorná zahrada a nové multifunkční sportovní hřiště s umělým travnatým povrchem, kde je možné hrát fotbal, vybíjenou, ping – pong, badminton a další sportovní hry. Děti mají také možnost využít pergolu, která skýtá možnost ukrýt se před sluncem či deštěm. Na zahradě se děti věnují také péči o záhonky a jezírko s rybičkami.

 

CO NABÍZÍ NAŠE ŠKOLNÍ DRUŽINA:

- děti podněcujeme k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů, rozvíjíme schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých,
- snažíme se rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i přírodě, vedeme žáky k toleranci a ohleduplnosti, učíme je žít společně s ostatními lidmi,
- učíme žáky rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně zodpovědný,
- naše školní družina nabízí zájmové vzdělávání formou vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku a relaxací, výchovou, hrou, učením, individuální prací,
- úkolem naší práce je položit základy ke klíčovým kompetencím neboli schopnostem umět trávit volný čas, řešit problémy, kompetencím komunikativním, sociálním, občanským a pracovním.