Jdi na obsah Jdi na menu

Kdo jsme

Jsme dvoutřídní málotřídní škola s pěti postupnými ročníky, školní družinou a jídelnou.

Velkou předností naší školy je příjemná a klidná domácí atmosféra, ke které přispívá nemalou měrou sehraný kolektiv učitelek, jejich pracovní nadšení a obětavé nasazení, ale také spolupráce s rodiči a přízeň široké veřejnosti. Prostředí školy v mnoha ohledech splňuje požadavky na moderní vyučování. Ve třídách bývá zpravidla menší počet žáků a učitel jim může věnovat značnou individuální péči. Žáci vzájemně spolupracují, učí se jeden od druhého, zejména mladší od starších. Mají prostor k tomu si pomáhat, tolerovat se, znají se navzájem, znají všechny zaměstnance školy. A výhodou je také možnost téměř každodenní spolupráce učitele s rodiči. 

         Nedílnou součástí školy je školní jídelna a školní družina. Obědy se dováží ze školní kuchyně MŠ Petrovice. Ke zdravému stravování přispívá projekt Ovoce a mléko do škol, jehož produkty žáci dostávají zdarma, a během celého dne je pro žáky zajištěn pitný režim. Školní družina je v provozu denně od 6.30 do 15.30 hodin (provozní dobu upravujeme dle aktuálních potřeb rodičů) a nabízí široký výběr nejrůznějších činností. Mezi nejoblíbenější patří šití, pečení, kreativní tvoření z různých materiálů, hraní společenský her, soutěže, kvízy a relaxační čtení. Denně, téměř za každého počasí, tráví děti alespoň půlhodinku venku - využívají přírodní zahradu s pergolou nebo jdou na vycházky do okolí školy. 

       Chloubou naší školy je školní zahrada, která získala certifikát Přírodní zahrada. Slouží nejen dětem k bádání, zahradničení a pozorování přírody, ale i k odpočinku a hrám. Díky letní pergole je také učebnou, která umožňuje předávat dětem vědomosti o přírodě prostřednictvím vlastních zkušeností, zážitků, pokusů a pozorování. Mezi prvky přírodní zahrady patří jezírko s rybičkami, ptačí budky, vyvýšené záhonky, bylinková spirála, maliniště, malý ovocný sad, hmatová stezka, stromovník, ale také zimní veranda se sbírkami motýlů, brouků, vycpanin dravců a lesních zvířat ze starých školních sbírek.

     Ke sportovnímu využití slouží nové moderní multifunkční hřiště, které lze díky speciálnímu povrchu využívat celoročně. Škola je též výchozím bodem „Lesonické školní naučné stezkyjejíž cílem je  přiblížit veřejnosti přírodovědné a historické zajímavosti okolí Lesonic. Je dlouhá 3,6 km a má 6 zastavení, které jsou tematicky zaměřeny na přírodní útvary, historii a popis zajímavých objektů.

         Škola nabízí též bohatou bezplatnou zájmovou činnost, kterou každoročně obměňuje dle zájmu žáků. Mezi nejoblíbenější patří Školní divadlo a Angličtina pro nejmenší a hra na zobcovou flétnu. Pro absolventy naší školy nabízíme před nástupem do 8.ročníku přípravný kurz němčiny. V rámci tělesné výchovy škola též organizuje plaveckou výuku pro všechny žáky, zajímavé exkurze a výlety. Během školního roku pořádáme Setkání se seniory (pro prarodiče žáků), vystoupení pod vánočním stromem s jarmarkem, spaní ve škole s cestou za pokladem, loučení se školním rokem s vystoupením školního divadla. Při rozvoji čtenářské gramotnosti spolupracujeme s knihovnou v Moravském Krumlově a při přípravě výukových projektů se Střediskem volného času v Ivančicích. Pro veřejnost pořádáme každoročně Den otevřených dveří a pro budoucí školáky Den ve škole pro předškoláky. Škola se neobejde bez výrazné finanční podpory obecního úřadu. V posledních letech byla dovybavena novým nábytkem, všichni žáci dostávají pracovní sešity zdarma a nově nastupující prvňáčci kompletní výbavu školních pomůcek v hodnotě 1000 Kč.

Mezi ekologické aktivity školy patří již dlouhodobě sběr papíru, elektroodpadu, použitých baterií a oleje.