Jdi na obsah Jdi na menu

Slavnostní zahájení školního ruku 2018/2019

Školní rok letos zahájilo 24 žáků, z toho 8 prvňáčků. Žáci jsou rozděleni do dvou tříd: I. třída – 2. a 4. ročník, třídní učitelka Mgr. Lenka Kroutilová, II. třída – 1., 3. a 5. ročník, třídní učitelka Mgr. Lenka Doupovcová. Anglický jazyk vyučuje Mgr. Anděla Bognerová a činnost školní družiny vede Bc. Štěpánka Baštová. Škola dále zajišťuje (dle nařízení Školského zákona) vzdělávání integrovaného žáka, kterého vyučuje na odloučeném pracovišti Mgr. Simona Houdková.

Od října mají žáci možnost navštěvovat opět zájmové kroužky: dramatický, doučování, angličtinu pro nejmenší a náboženství. Dále pokračuje spolupráce s knihovnou v Moravském Krumlově při rozvoji čtenářské gramotnosti a se Střediskem volného času Ivančice, které nám nabízí tematické výukové programy. Od března se budou všichni žáci účastnit plavecké výuky v bazénu v Nové Vsi. Na zajištění dopravy autobusem do plavání jsme zažádali o finanční příspěvek z vyhlášeného rozvojového programu „Podpora výuky plavání v základních školách.“ Škola se též připravuje na čerpání dotací z evropských fondů a zažádala o finanční podporu na projekt „Otevřená škola.“ Tradičně již pokračujeme v čerpání dotačního programu „Ovoce a mléko do škol.“ Děti mají možnost si denně kupovat zdravé mléčné výrobky za zvýhodněnou cenu. Ovoce, které dostává škola jednou týdně zdarma, se stalo pravidelným doplňkem svačinek.

 

Náhledy fotografií ze složky První dny ve škole