Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis do prvního ročníku na školní rok 2020/2021

19. 3. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k opatření MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol, č.j.: MSMT-12639/20201, bude zápis k povinné školní docházce probíhat v souladu s právními předpisy, ale tentokrát bez osobní přítomnosti dětí i rodičů ve škole. Proběhne tedy pouze formální část zápisu.

Z tohoto důvodu je pro příjem žádostí stanoveno období

                            od 16.4. do 26.4. 2020.

Řádně a čitelně vyplněnou žádost s kopií rodného listu dítěte je možné:

- doručit poštou na adresu : ZŠ Lesonice, č.p. 73, 67201 Moravský Krumlov,

- vhodit do poštovní schránky na budově školy.

Přijetí žádosti Vám zpětně potvrdíme emailem a sms zprávou.

 

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (případně žádost o odklad):

- doručí škola osobně spádovým dětem tj. do Lesonic a Petrovic,

- ostatní zájemci si mohou vytisknout v rubrice Dokumenty-ke stažení.

 

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.