Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis do 1.ročníku pro školní rok 2021/2022

14. 3. 2021

Zápis do 1.ročníku do ZŠ Lesonice  

pro školní rok 2021/2022

bude probíhat od 1.4.- 30.4.2021

Vážení rodiče,

vzhledem k opatření MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol, č.j.: MŠMT-12639/20201, bude zápis k povinné školní docházce probíhat v souladu s právními předpisy, ale tentokrát bez osobní přítomnosti dětí i rodičů ve škole.

Proběhne tedy pouze formální část zápisu.

Z tohoto důvodu je pro příjem žádostí stanoveno období

                           od 1.4. do 30.4. 2021.

Řádně a čitelně vyplněnou žádost s kopií rodného listu dítěte je možné:

  • doručit poštou na adresu: ZŠ Lesonice, č.p. 73, 67201 Moravský Krumlov,
  • vhodit do poštovní schránky školy.

Přijetí žádosti Vám zpětně potvrdíme emailem a sms zprávou.

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (případně žádost o doklad):

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

V Lesonicích 11.3.2021                           Mgr. Lenka Doupovcová, ředitelka školy