Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis do 1.ročníku ZŠ Lesonice

2. 3. 2022

Zápis do 1.ročníku ZŠ Lesonice

pro školní rok 2022/2023

proběhne

dne 7. 4. 2022 ve 14 hodin

v budově ZŠ Lesonice

S sebou:

K zápisu přinesete rodný list dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce (např. občanský průkaz).

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky pro školní rok 2022/2023 je třeba přinést potvrzení od příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Žádost o přijetí (odklad školní docházky) vyplníte na místě, nebo si můžete stáhnout na webu školy: záložka  Dokumenty – Ke stažení.

Zápis bude probíhat netradiční zábavnou formou

Snažíme o to, aby první kontakt budoucího prvňáčka s naší školou byl založen na prožitku a pozitivní motivaci. K tomu nám slouží netradičně pojatý zápis předškoláků, který absolvují všechny děti současně. Tato forma zápisu by měla u dítěte odstranit strach z neznámého školního prostředí, navodit atmosféru pohody a bezpečí. Děti se stávají součástí příběhu, během kterého procházejí školou, na jednotlivých stanovištích plní různé úkoly a zapojují se do činností, při kterých se snaží vzájemně spolupracovat. Posuzování školní zralosti probíhá formou řízeného rozhovoru s dítětem, zaměřuje se na grafomotorické a jazykové dovednosti, matematické představy a schopnosti dítěte řešit úkol samostatně nebo ve skupině.

Rodiče s dětmi zveme na den otevřených dveří dne 24.3.2022 v 15 hodin do ZŠ Lesonice.

Jste srdečně vítáni!

V Lesonicích 1.3.2022                                    Mgr. Lenka Doupovcová, ředitelka školy

 

Náhledy fotografií ze složky Zápis do 1. ročníku 2022