Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k zápisu do 1. ročníku

12. 3. 2023

Zápis do 1.ročníku ZŠ Lesonice

pro školní rok 2023/2024

proběhne

dne 25. 4. 2023 ve 14 hodin

v budově ZŠ Lesonice

S sebou:

K zápisu přinesete rodný list dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce (např. občanský průkaz).

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky je třeba přinést potvrzení od příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Žádost o přijetí (odklad školní docházky) vyplníte na místě, nebo si můžete stáhnout na webu školy: záložka  Dokumenty – Ke stažení.

Zápis bude probíhat netradiční zábavnou formou

Snažíme o to, aby první kontakt budoucího prvňáčka s naší školou byl založen na prožitku a pozitivní motivaci. K tomu nám slouží netradičně pojatý zápis předškoláků, který absolvují všechny děti současně. Tato forma zápisu by měla u dítěte odstranit strach z neznámého školního prostředí, navodit atmosféru pohody a bezpečí. Děti se stávají součástí příběhu, během kterého procházejí školou, na jednotlivých stanovištích plní různé úkoly a zapojují se do činností, při kterých se snaží vzájemně spolupracovat. Posuzování školní zralosti probíhá formou řízeného rozhovoru s dítětem, zaměřuje se na grafomotorické a jazykové dovednosti, matematické představy a schopnosti dítěte řešit úkol samostatně nebo ve skupině.

Rodiče předškoláků zveme na den otevřených dveří dne 30.3.2023 

v 15 hodin do ZŠ Lesonice.

Jste srdečně vítáni!

V Lesonicích 13.3.2023                                    Mgr. Lenka Doupovcová, ředitelka školy

 

Náhledy fotografií ze složky Den ve škole s předškoláky 2022