Jdi na obsah Jdi na menu

Projekt Otevřená škola

1. 9. 2019

Naše škola realizuje projekt OTEVŘENÁ ŠKOLA, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011376 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.

Projekt je zaměřen na:

ZŠ, personální podporu - školní asistent ZŠ, osobnostně profesní rozvoj pedagogů (vzdělávání pedagogů), extrakurikulární a rozvojové aktivity ZŠ – projektový den ve škole

ŠD – personální podporu – školní asistent ŠD

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU.