Jdi na obsah Jdi na menu

Národní plán obnovy pro školy

Národní plán obnovy (dále jen NPO) je souhrnem reforem a investic financovaných Evropskou unií – Next Generation EU, které bude Česká republika realizovat v letech 2021 – 2026 z evropského Nástroje pro oživení a odolnost. Jednou z komponent v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) v rámci pilíře „Vzdělávání a trh práce“ je komponenta 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace. MŠMT se zaměřilo na finanční a metodickou podporu škol, čímž přispěje k proměně obsahu vzdělávání. V rámci této podpory školy obdrží finanční prostředky na vybavení pokročilými digitálními technologiemi. Školy si tak budou moci zakoupit digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí, např. robotické stavebnice, 3D tiskárny a pera, zařízení pro využití rozšířené či virtuální reality atd., ale také tablety, notebooky, chromebooky apod., pokud těmito základními digitálními technologiemi ještě nejsou školy vybaveny. Zároveň školy obdrží finanční prostředky na mobilní digitální technologie pro znevýhodněné žáky za účelem prevence vzniku digitální propasti. Formou bezplatné zápůjčky tak budou moci žáci využívat základní mobilní digitální zařízení, např. notebook, chromebook, tablet nebo software, aby se mohli zapojit v běžné výuce nebo distančním způsobem. 

Informace o poskytnutí finančních prostředků v rámci NPO

priloha_1002213593_1_priloha-1--plakatdigitalizujeme1.jpg